Den blindehistoriske samling

Denne samling tjener til belysning af den kultur- og socialhistoriske udvikling af forsorgen for blinde og svagsynede i Danmark, fra filantropiens tidsalder i begyndelsen af 1800-tallet og frem til den altomfattende velfærdsstat i slutningen af det tyvende århundrede.

Samlingen indeholder en stor mængde genstande, billeder og bøger i både punkt-, relief- og moonskrift. Samlingen må regnes for en af de bedst registrerede blindehistoriske samlinger i verden; og er uden sidestykke den bedst tilgængelige. Forhåbningen er, at samlingen vil kunne virke som inspirationskilde for undervisere af blinde og svagsynede og som socialhistorisk oplysningscentral om forsorgen for synshandicappede.

Samlingen er digitaliseret med midler bevilget af Generalkonsul Friedrich Bøhm og datter Else Bøhm’s Fond.
Genstande

Alle samlingens genstande

Billeder

Alle samlingens billeder og fotos

3D-modeller

3D-scan af udvalgte genstande

Fremhævede objekter

Gall’s tyflograf

Gall's tyflograf opfundet af James Gall Snr. Skrivetavlen er hjembragt af Johannes Moldenhawer fra Edinburgh i 1855. Tyflografen består af tre dele:…

Relieflandkort, Europa

Relieflandkort over Europa. Produceret af Friedrich August Ravenstein, Frankfurt am Main. Tyskland 1854. Kortet måler 23 x 28 cm. Kortet har…

Valdemar Schiøtts trykkeapparat

Dansk trykkeapparatet fra 1860, opfundet af Valdemar Schiøtt. Apparatet består af en træplade der måler 26 x 22 cm og siderne er beklædt med…

Syskrue

Syskrue med en rund nålepude på en skruetvinge, der kan sættes fast på en bordkant. Skruetvingen er lavet af lys lakeret bøgetræ. Længden uden…

Medicinsk Museion
Digitaliseringen af samlingen er finansieret af
DEN BØHMSKE FOND